Het WERELDHUIS, plek van Ontmoeting

Houtenontmoet.nl

Welkom op de website van Het WERELDHUIS Houten

Zomer openstelling Het WERELDHUIS


Beste gasten en belangstellenden,

Het is verheugend om jullie te kunnen vertellen dat het WERELDHUIS de maanden juli en augustus 2022, open zal zijn voor gezellige koffie en thee ontmoetingen, een luisterend oor en het verdrijven van het wellicht bestaande eenzaamheidsgevoel.

Met name, als dat laatste er is, zijn deze ontmoetingen ervoor om met elkaar afspraken te maken om onder andere leuke dingen samen te gaan doen, waardoor dat gevoel verdwijnt. Zoek een click en maak een mix. Achteraf horen wij graag of dit gelukt is en hoe de ervaring was.
Evenals jullie het afgelopen halfjaar gewend waren, zijn we dus open op de woensdag, donderdag en vrijdagochtend van 10 - 12.00 uur.

Wellicht  kunnen wij op deze wijze bijdragen aan toch een wat fijner vakantiegevoel in een periode dat de (naaste) omgeving met vakantie gaat of is. Maar deze activiteit van het WERELDHUIS kan alleen maar door de inzet van gastvrouwen en heren,  die dat mogelijk maken.

We hebben dankzij hun inzet het rooster rond kunnen breien.
Misschien dat het niet altijd de gastvrouw of heer is die je op de door jou te bezoeken(vaste) dag verwacht, maar dat maakt het juist leuker, een nieuw gezicht, een nieuwe ontmoeting en een nieuw contact geeft ook weer andere gespreksstof.

Maar alleen met zijn allen, gasten en gastvrouwen/heren, maken we het echt gezellig.
Uiteraard zijn we bijzonder dankbaar dat dit toch maar gelukt is dank zij hun bereidwilligheid.
Eind augustus zullen we jullie weer nader informeren hoe het dan verder gaat.
Voor nu een zonnige tijd toegewenst.

Team Houten Ontmoet


  

Zomervakantie bij Het DOORGEEFLUIK


Het DOORGEEFLUIK is een maand dicht!!

Op 15 augustus bent u weer van harte welkom!


   

Aanbieden pamflet aan nieuwe gemeenteraad Houten

Aanbieding van het pamflet door de diverse Houtense welzijnsorganisaties. Buurtgezinnen in Houten Bibliotheek Lek & IJssel #detrosselschalkwijk Handjehelpen #houtenontmoet #wereldhuishouten #houtensestichtingsamenverder Kamers met Aandacht #omgangshuishouten #schuldhulpmaatjeshouten SHINE Houten #stichtingleergeldhouten Stichting Present Houten Van Houten&co Voedselbank Houten.Aanbieding van het pamflet door de diverse Houtense welzijnsorganisaties. Buurtgezinnen in Houten Bibliotheek Lek & IJssel #detrosselschalkwijk Handjehelpen #houtenontmoet #wereldhuishouten #houtensestichtingsamenverder Kamers met Aandacht #omgangshuishouten #schuldhulpmaatjeshouten SHINE Houten #stichtingleergeldhouten Stichting Present Houten Van Houten&co Voedselbank Houten.Afgelopen woensdag 30 maart 2022, is de nieuwe Gemeenteraad in Houten geïnstalleerd. Om de Raad en uiteraard ook het nieuw te vormen college te inspireren hebben een groot aantal maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven een pamflet aangeboden. In dit pamflet staan de grote aandachtspunten voor de komende tijd op een rij als het gaat om zorg en welzijn in Houten.
De informele zorg kent Houten als geen ander en ziet dat er veel mensen hulp en ondersteuning nodig hebben.

En dat terwijl de kosten de pan uitrijzen en er meer wordt ingezet op het versterken van eigen kracht en met behulp van eigen netwerk en de samenleving. Daar spelen maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven een belangrijke rol in. Deze inzet werkt preventief en heeft een rendement van 1,6. De oproep is dan ook om de komende jaren stevig te investeren in de informele zorg!


Ben je benieuwd wat er precies op het pamflet staat? Je kunt hem lezen op:
https://www.vanhoutenenco.nl/pamflet-informele-zorg/


   

Wereldhuis blijft twee jaar langer op locatie Dijkhoeve

V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst. Foto: Irene van Valen.V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst. Foto: Irene van Valen.HOUTEN Na het ondertekenen van een overeenkomst waarin staat dat het Wereldhuis nog twee jaar gebruik mag maken van de locatie aan de Dijkhoeve, zeggen alle betrokken partijen unaniem dat dit rust geeft. Wethouder Jan Overweg, voorzitter van Stichting Houten Ontmoet Wytze Bijleveld en Ingrid Ahlrichs medebestuurslid en kerngroep lid van het Wereldhuis ondertekenden de overeenkomst afgelopen vrijdag 15 oktober.Overweg benoemde het gebruik van het voormalig schoolgebouw als locatie voor organisaties als het Wereldhuis, het Doorgeefluik, de Krachtfabriek en Stichting Present een mooi gegeven. ,,Ik hoop net als hen een gebouw te vinden waar zij tien tot vijftien jaar kunnen blijven en ben daar druk mee bezig. Deze ondertekening van twee jaar betekent dat we het licht aan houden en op zoek blijven naar een geschikt gebouw met een beter perspectief op de toekomst. Ik hoop op een goede afloop.” Overweg ziet het belang van deze organisaties in de maatschappij en erkent dat zij elkaar versterken. Hij hoopt, in samenwerking met wethouder Kees van Dalen, voor volgend jaar mei meer duidelijkheid te kunnen bieden. ,,Het blijft spannend”, benadrukte Overweg tenslotte.

RUST Vervolgens werden de overeenkomst getekend, de taart aangesneden en koffie geschonken. Elles Goes, coördinator van Stichting Present, is blij met de ondertekening. ,,Het is prettig te weten dat we verder kunnen met onze mooie activiteiten. Qua visie blijft het zoeken naar een grotere locatie belangrijk. Het idee om dan met meer organisaties zoals de Voedselbank, Automaatje en Buurtgezinnen samen te werken, helpt ons een grotere maatschappelijke rol te vervullen. Kortere lijnen vind ik een mooi ideaal.” Taalvrijwilliger Rob Valkenburg zei: ,,Ik ben blij dat ik door kan met anderen de Nederlandse taal te leren. Iedereen is hier welkom om elkaar te ontmoeten en vrienden te maken of mee te doen aan activiteiten.” Tenslotte benadrukte Aleid Groothoff, coördinator van het Doorgeefluik, dat het fijn zou zijn binnen twee jaar te weten waar de organisaties dan aan toe zijn.

ACTIVITEITEN Ahlrichs vertelde dat sinds het Wereldhuis hier huist er onzekerheid bleef over een volgende locatie. ,,Wij vervullen een grote functie en zijn uniek omdat wij alleen met vrijwilligers werken. Zij organiseren alle activiteiten.” Langzaamaan starten verschillende activiteiten opnieuw op. ,,Dat is fijn want de eenzaamheid was soms schrijnend”, zei Ahlrichs.

Bron: BDU Media, Houtens Nieuws, Irene van Valen.Doorgeefluik Houten staat in de 'Duurzame 100'

Doorgeefluik Houten staat in de 'Duurzame 100' van dagblad Trouw. Bron: Houtens Nieuws, BDU Media.Doorgeefluik Houten staat in de 'Duurzame 100' van dagblad Trouw. Bron: Houtens Nieuws, BDU Media.   Eat en Meet vanaf september 2021

Om de week op maandagavond is er gelegenheid om in Het WERELDHUIS een heerlijke warme maaltijd te krijgen. Afhankelijk van de situatie rondom corona, hopen we in september weer te gaan starten met de maaltijden.
Het menu is steeds een verrassing van de kok en overwegend vegetarisch. De maaltijd begint om 18.00 uur en is rond 19.00 uur afgesloten waarna, voor wie nog tijd en zin heeft, een kopje koffie of thee wordt geschonken.

Een vrijwillige bijdrage van rond de € 3,50 wordt op prijs gesteld.

Aanmelden kan tot uiterlijk de dag voor de maaltijd bij Marjon Boer, 06-30747095, of marjon.boer@planet.nl

(het email adres eatxmeet@hotmail.com is tijdelijk buiten werking).

Belangrijk: in het geval van verkoudheid of andere ziekteverschijnselen verzoeken wij u om thuis te blijven. Er kunnen maximaal 30 mensen mee eten; als er meer mensen zich aanmelden worden de laatst aangemelde personen op de wachtlijst gezet.

Het bakken van lekkere loempia's tijdens een van de activiteiten op Het WERELDHUIS.Het bakken van lekkere loempia's tijdens een van de activiteiten op Het WERELDHUIS.


     


Eat&Meet staat gepland op de volgende data: 13 september27 september11 oktober25 oktober8 november22 november6 december20 december (kerst) 2021.

Van harte welkom, vanaf 17.45 uur
Het WERELDHUIS, De Plek van Ontmoeting, Dijkhoeve 1


 

Start van andere activiteiten (stand 08-09-2021)


Koffieochtend

Tussen 10:00 en 12:00 uur is erop woensdag, donderdag en vrijdag de mogelijkheid om koffie te komen drinken op Het WERELDHUIS en elkaar te ontmoet.Taalhuis

Het Nederlands wordt gegeven door Rob Valkenburg in de ochtend vanaf 10:00 uur op woensdag, donderdag en vrijdag. In de middag door Mariëlle van Vliet.

Meer informatie over Het Nederlands kunt u contact opnemen via houtenontmoet@gmail.com.Lunch op donderdag

Voorlopig zullen er op donderdagmiddag geen lunches worden verzorgt. In november zal verder bekeken worden of de landelijke situatie het toelaat in verband met de Coronapandemie of de donderdagmiddag lunch hervat gaat worden.Creativiteit

Op de maandagochtend zal de creativiteitsactiviteit met Dientje Boersma - Van der Ziel gewoon plaatsvinden.Aan tafel XXL

De maandelijkse zingeving is op derde zaterdag van de maand wat ook weer gestart zal gaan worden. Zingeving XXL heeft zijn eigen jaarprogramma. Een folder met het programma is te vinden in Het WERELDHUIS. Aanvang is om 10:00 uur tot ca. 16:00 uur.

De eerste Zingeving XXL gaat van start zaterdag 18 september aanstaande.

Meer informatie: Ellen van der Zwan - verhalenhuis@telfortglasvezel.nl.Handwerken

Op de eerste zaterdag van de maand zal vanaf zaterdag 4 september het handwerken plaatsvinden op Het WERELDHUIS van 10:00 uur tot ca. 16:00 uur.

Meer informatie: Yvon Mullenders - ferness@hotmail.com. Wie zijn wij?

Vlag van Het WERELDHUIS.Vlag van Het WERELDHUIS.Het WERELDHUIS is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten. Het WERELDHUIS wil een plek van Ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten. De belangrijkste opdracht die we ons zelf hebben meegegeven is het werken aan het voorkomen van eenzaamheid of het gevoel daarvan.


De koffiegroep in een Corona opstelling van mensen die aan tafel zitten.De koffiegroep in een Corona opstelling van mensen die aan tafel zitten.In een wereld die redelijk individualistisch is ingesteld ligt, ondanks of juist dankzij alle moderne vormen van communicatie, het gevaar op de loer,  voor jong en oud, om te vereenzamen.

Immers de zogenaamde sociale media zorgen er wel voor dat bijna iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de ander, maar een wezenlijke belangstelling voor die ander ontbreekt vaak. Het WERELDHUIS wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact.Stichting Houten Ontmoet

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, ‘Plek van Ontmoeting’ heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, met elkaar ontmoetingen plaats vinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.

Geef uw mening of ervaringen over Het Wereldhuis via ons Gastenboek.


 

Het DoorGeefLuik (DGL) in Coronatijd

Vrijwilligers van Het Doorgeef Luik.Vrijwilligers van Het Doorgeef Luik.Attentie

Alleen goederen aanleveren op maandag en dinsdag ochtend tot 13.00uur

Wij verzoeken u dringend bij het gesloten zijn van het WERELDHUIS GEEN goederen voor de deur te plaatsen. Deze goederen staan daar dan NIET VEILIG en worden vernield.

U kunt altijd bellen voor een afspraak om niet voor een gesloten deur te staan

Bel 06 17 530 192


Voorgevel van Het Wereldhuis in het voormalige speellokaal van een oude basisschool aan de Dijkhoeve 1 is Het DoorGeefLuik gevestigd.Voorgevel van Het Wereldhuis in het voormalige speellokaal van een oude basisschool aan de Dijkhoeve 1 is Het DoorGeefLuik gevestigd.Het DoorGeefLuik (DGL)

Het DGL verzamelt spullen die anderen over hebben, en geeft ze door aan mensen die ze goed kunnen gebruiken. Het DGL zit in hetzelfde pand als het Wereldhuis, in voormalig schoolgebouw de Bengelbongerd, Dijkhoeve 1.Daar is ook een Fietswerkplaats, waar twee statushouders, ingeleverde fietsen opknappen en repareren. Op locatie Walmolen 7 zijn grote spullen, zoals eet- en zithoeken, bedden, kasten, witgoed en babyspullen, opgeslagen.


Vrijwilligers van het DoorGeefLuik verhuizen spullen aan de Zilverschoonhof.Vrijwilligers van het DoorGeefLuik verhuizen spullen aan de Zilverschoonhof.Voor wie is het DoorGeefLuik?

In 2015 is het DoorGeefLuik gestart als inrichtingshulp voor nieuwkomers, ook wel statushouders, die in Houten een (meestal lege) woonruimte kregen toegewezen.

Tegenwoordig staat het DoorGeefLuik klaar voor iedereen in Houten die op of onder een minimum inkomen leeft.

Verwijzing gebeurt o.a. door van Houten&Co, de Schuldhulpverlening, het Sociaal Team, de kerkelijke Diaconieën, Lister, Stichting Timon, de Voedselbank, Viveste, het Infospreekuur
en Stichting Present.


Fietsmakers bezig in de werkplaats.Fietsmakers bezig in de werkplaats.Werkwijze

Inleveren van huisraad, kleding en (grote) spullen graag in overleg met coördinatrice Aleid Groothoff. Bereikbaar via: aleid.groothoff@hetnet.nl of telefonisch: 0306372621 of 0617530192.

Indien nodig kan er thuis worden opgehaald/bezorgd. De meeste gekozen spullen zijn gratis. Nieuwe dingen worden eerlijk verdeeld. Op luxe dingen staat soms een prijs.

Voor het bezorgen van uitgezochte spullen met auto of bakfiets + aanhanger wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het werk wordt gedaan door een team van 20 vrijwilligers, met veel liefde en
enthousiasme.


De plantenbakken met moesplanten op het schoolplein bij Het WERELDHUIS.De plantenbakken met moesplanten op het schoolplein bij Het WERELDHUIS.Giften

Het DGL draait op giften. Giften van particulieren/instanties/kerken zijn altijd welkom. Die kunnen in onze fooienpot en ook overgemaakt worden naar bankrekening van Stichting Houten Ontmoet (waar Wereldhuis en Doorgeefluik onder vallen).

Bankrekeningnummer: NL 63 INGB 0006 79 1990
N.B. zet er wel bij: GIFT DOORGEEFLUIK.

PS. In verband met beperkte ruimte vragen we om alleen kleding van het
seizoen bij het DGL te brengen.

Andere inleverplekken:
o Kringloop/kledingbak Eco-krijg, Peppelkade 9a
o Kringloop Noppes, naast AfvalScheidingStation
o Kledingbak bij supermarkt/DeltaSport
o Huis-aan-huis actie


 

Taallessen


Taallessen aan oud- en nieuwkomers. Oud-komers zijn zij die al lang in Houten woonachtig zijn maar nooit de geboden taallessen, om verschillende redenen, hebben kunnen afmaken. Zij kunnen zich spontaan melden via het contactformulier voor tzt de donderdagochtend vanaf 09:00 uur. Of donderdagmiddag vanaf 13:30 uur de lessen, de lessen duren gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Alle nieuwkomers of ze nu wel of niet een inburgeringscursus gedaan hebben, zijn van harte welkom op onze taallessen. We gaan dan met elkaar zorgen dat het Nederlands spreken en/of lezen nog sterk gaat verbeteren.

Ook zijn er boeken te leen. Wat is het niet leuk om als moeder aan je kind in het Nederlands voor te lezen en zo de leesvaardigheid van jezelf te verbeteren. In onze boekenkasten (bookspot) staan naast deze kinderboekjes ook heel veel boeken voor volwassenen.


Orchidee Plant in de vensterbank van Het WERELDHUIS.Orchidee Plant in de vensterbank van Het WERELDHUIS.Sponsoring


Het WERELDHUIS is blij met elke individuele sponsoring en zegt al deze gevers hartelijk dank. Als ANBI instelling zijn alle giften aftrekbaar voor uw inkomsten belasting, wat naast het fijne van kunnen geven, een prettige bijkomstigheid is. Maar ook vanuit het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties, ontvangen wij giften.


 

Baalbergen Installatiebedrijf

Baalbergen InstallatiebedrijfBaalbergen InstallatiebedrijfBaalbergen installatiebedrijf was al voor ons actief in het Oude WERELDHUIS aan de Lupine-oord. Maar heeft ons sinds de overgang naar Dijkhoeve ons deels gesponsord met het aanleggen van kabels vanuit de Krachtfabriek naar het WERELDHUIS, de aanleg van waterleidingen voor douche en tuin en alle toeleidende watervoorzieningen in de keuken en pantry. In 2021 hebben zij het werkbaar maken van diverse radiatoren en de ontluchtingen daarvan gesponsord.Xenos Houten

In het jaar 2019 en begin 2020 werden we wederom gesteund door Xenos met alle mogelijke artikelen die wij gratis kunnen doorgeven aan onze gasten.

In de ontmoetingsruimte is een kast ingericht, a lá de Bookspot, waar we in staat zijn telkens een leuk assortiment aan verbruiksgoederen te kunnen presenteren.

Vanzelfsprekend zijn we daar weer zeer dankbaar voor.

Xenos (NL) HoutenXenos (NL) Houten


  

Albert Heijn

Naast de statiegeld donatie van de gezamenlijke AH’s in Houten, ontvingen wij wekelijks een fruitdonatie van Albert Heijn Castellum. Albert Heijn Oude Dorp (Steenman) sponsorden de met kerst 2019 alle drie de stamppot bufetten.

Albert Heijn (NL) HoutenAlbert Heijn (NL) Houten


   

Groente uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Groente uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Stigho

Het Installatie bedrijf Stigho heeft bij de verhuizing van Het WERELDHUIS naar  de Dijkhoeve 1 de noodzakelijke schakelkast en de daarvoor benodigde capaciteitsberekening deels gesponsord. Hierdoor is de veiligheid op dit gebied geborgd.

Baalbergen GaWaLo Houten. Ook bij onze verhuizing naar Dijkhoeve 1 is de firma Baalbergen weer genereus geweest in het het doortrekken en vernieuwen van elektriciteitskabels en waterleidingen naast diverse andere klussen.

StighoStigho


 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap

In juni 2017 verraste ons de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten met een gift van € 250,- en de bijbehorende oorkonde. (zie foto). Het geld is bestemd voor het ondersteunen van de taallessen die al vele jaren in Het WERELDHUIS worden gegeven.

Onze Lieve Vrouwe BroederschapOnze Lieve Vrouwe Broederschap

 

 

Radijs uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Radijs uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Groen Fonds

In 2019 mocht wij van het fonds Groen aan de Buurt een Cheque dit om de doden taxusstruiken te vervangen, een grote Amberboom te planten naast aanschaf van planten voor de kweekbakken in verband met de droogte in 2019 mochten wij het in 2020 realiseren.

Groen aan de Buurt Fonds (NL)Groen aan de Buurt Fonds (NL)


 

Oranje Fonds

Door onze verhuizing hebben wij een groot deel van de door het Oranje Fonds gesponsorde bollen en bomen uitgegraven en al weer herplant. We hebben ruim drie jaar plezier gehad van de bloemen weelde en hopen dat we het in de opnieuw aan te leggen  rolstoelvriendelijk moestuin weer  net zo kunnen realiseren. Dit is inmiddels in 2020 gerealiseerd.

Oranje Fonds (NL)Oranje Fonds (NL)


  


Wij zijn alle sponsoren dank verschuldigd.


 

De moestuin van Het WERELDHUIS in de zomer van 2020.De moestuin van Het WERELDHUIS in de zomer van 2020.


Aangeplante boom op het schoolplein van Het WERELDHUIS.Aangeplante boom op het schoolplein van Het WERELDHUIS.