Het WERELDHUIS, plek van Ontmoeting

Houtenontmoet.nl

Welkom op de website van Het WERELDHUIS Houten

Wereldhuis blijft tot nader bericht op locatie Dijkhoeve 1
V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst. Foto: Irene van Valen.V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst V.l.n.r. Ingrid Ahlrichs, Jan Overweg en Wytze Bijleveld ondertekenden de overeenkomst. Foto: Irene van Valen.Na het ondertekenen van een overeenkomst waarin staat dat het Wereldhuis nog twee jaar gebruik mag maken van de locatie aan de Dijkhoeve, zeggen alle betrokken partijen unaniem dat dit rust geeft. Wethouder Jan Overweg, voorzitter van Stichting Houten Ontmoet Wytze Bijleveld en Ingrid Ahlrichs medebestuurslid en kerngroep lid van het Wereldhuis ondertekenden de overeenkomst afgelopen vrijdag 15 oktober 2021.

Overweg benoemde het gebruik van het voormalig schoolgebouw als locatie voor organisaties als het Wereldhuis, het Doorgeefluik, de Krachtfabriek en Stichting Present een mooi gegeven. ,,Ik hoop net als hen een gebouw te vinden waar zij tien tot vijftien jaar kunnen blijven en ben daar druk mee bezig. Deze ondertekening van twee jaar betekent dat we het licht aan houden en op zoek blijven naar een geschikt gebouw met een beter perspectief op de toekomst. Ik hoop op een goede afloop.” Overweg ziet het belang van deze organisaties in de maatschappij en erkent dat zij elkaar versterken. Hij hoopt, in samenwerking met wethouder Kees van Dalen, voor volgend jaar mei meer duidelijkheid te kunnen bieden. ,,Het blijft spannend”, benadrukte Overweg tenslotte.

Vervolgens werden de overeenkomst getekend, de taart aangesneden en koffie geschonken.

Bron: BDU Media, Houtens Nieuws, Irene van Valen.


    
Het DOORGEEFLUIK


DoorGeefLuik : locatie Dijkhoeve 1: Maandag- en dinsdagochtend van 10 tot 13 uur voor kleding, huishoudelijke spullen en fietsen (zowel inbreng als reparatie).

Voor onze locatie aan de Walmolen voor de grote meubels en babyspullen geldt: altijd eerst een afspraak maken met Aleid:  aleid.groothoff@hetnet.nl  of mobiel:  06-17530192.


GROEPSFOTO VAN HET DGL-TEAM, juli 2022 , Foto Lex Goudswaard.GROEPSFOTO VAN HET DGL-TEAM, juli 2022 , Foto Lex Goudswaard.


      

Aanbieden pamflet aan nieuwe gemeenteraad Houten


Afgelopen woensdag 30 maart 2022, is de nieuwe Gemeenteraad in Houten geïnstalleerd. Om de Raad en uiteraard ook het nieuw te vormen college te inspireren hebben een groot aantal maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven een pamflet aangeboden. In dit pamflet staan de grote aandachtspunten voor de komende tijd op een rij als het gaat om zorg en welzijn in Houten.
De informele zorg kent Houten als geen ander en ziet dat er veel mensen hulp en ondersteuning nodig hebben.

Maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in het beheersen van de Zorgkosten. Deze inzet werkt preventief. De oproep is dan ook om de komende jaren stevig te investeren in de informele zorg!

Ben je benieuwd wat er precies op het pamflet staat? Je kunt hem lezen op:
https://www.vanhoutenenco.nl/pamflet-informele-zorg/


Aanbieding van het pamflet door de diverse Houtense welzijnsorganisaties. Buurtgezinnen in Houten, Bibliotheek Lek & IJssel, detrosselschalkwijk, Handjehelpen, houtenontmoet, wereldhuishouten, houtensestichtingsamenverder, Kamers met Aandacht, omgangshuishouten schuldhulpmaatjeshouten, SHINE Houten, stichtingleergeldhouten, Stichting Present Houten, Van Houten&co, Voedselbank Houten.Aanbieding van het pamflet door de diverse Houtense welzijnsorganisaties. Buurtgezinnen in Houten, Bibliotheek Lek & IJssel, detrosselschalkwijk, Handjehelpen, houtenontmoet, wereldhuishouten, houtensestichtingsamenverder, Kamers met Aandacht, omgangshuishouten schuldhulpmaatjeshouten, SHINE Houten, stichtingleergeldhouten, Stichting Present Houten, Van Houten&co, Voedselbank Houten.


   

   Eat en Meet weer actief vanaf september 2022


In principe wordt er de eerste en derde maandagavond een heerlijke, overwegend, vegetarische maaltijd bereid. Na de Corona periode is er voozichtig oppgestart met een beperkt aantal gasten.
Maar inmiddels zijn we weer zover dat we het aandurven om op te schalen naar een gemiddeld aantal gasten van 40 per avond. De koks staan er klaar voor.

Van harte welkom De maaltijd begint om 18.00 uur, Wereldhuis open om 17.45 uur
en is rond 19.15 uur afgesloten, waarn voor wie nog tijd en zin heeft, een kopje koffie of thee wordt geschonken.

Een vrijwillige bijdrage van rond de € 5,00 wordt op prijs gesteld, zodat wij ook minder draagkrachtige kunnen uitnodigen.

Aanmelden kan tot uiterlijk de dag voor de maaltijd bij Marjon Boer, 06-30747095, of marjon.boer@planet.nl.

Maar ook van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur op de intekenlijst die in het WERELDHUIS ligt.
Zijn er meer aanmeldingen dan 40  wordt u op de wachtlijst geplaatst in principe heeft u dan de eerstvolgende keer eemn plaats

Belangrijk: in het geval van verkoudheid of andere ziekteverschijnselen verzoeken wij u om thuis te blijven,maar wilt u dit wel melfden aan Marjon Boer zie telefoonnummer hierboven.
Voor de juiste data zie onze agenda van Het WERELDHUIS, zie activiteiten pagina.

Van harte welkom, vanaf 17.45 uur,Het WERELDHUIS, De Plek van Ontmoeting, Dijkhoeve 1.


Een van de feestelijke maaltijden.Een van de feestelijke maaltijden.


     

Start van andere activiteiten


 Koffieochtenden

Blijf toch niet thuiszitten, maar ontmoet eens anderen!
Vanaf maandag as., 3 oktober 2022, gaan we weer op alle ochtenden open tussen 10:00 en 12:00 uur.
De gelegenheid om elkaar, tijdens een heerlijk kopje koffie, thee met.... te ontmoeten in Het WERELDHUIS

Voel u welkom.

Onze gastheren of dames ontvangen u graag. Nederlands voor buitenlanders (NT2)

In het WERELDHUIS wordt op dit moment ondersteuning gegeven in het Nederlands aan hen die daar behoefte aan hebben.

Bijvoorbeeld voor het inburgeringsexamen, of om de buurman, buurvrouw of winkelier beter te verstaan. Het niveau maakt niet uit of het nu beginnen is met A,B,C, etc. of al richting examen gaat, veel is mogelijk. We proberen zoveel mogelijk u practisch tegemoet te komen met het taalaanbod, door het dagelijks gebruik (huishouden, winkelen, markt- en doktersbezoek) als voorbeeld te nemen
De ondersteunende lessen worden voorlopig op donderdag- en vrijdagmorgen van ca 10.00 - 11.30 uur gegeven, beide in groepsvorm Andere mogelijkheden zijn er wellicht ook bij voldoende aanmelding zoals, tijdelijk, individueel lessen volgen.

Het WERELDHUIS is aangesloten bij het Taalhuis in Houten.Lunch op donderdag *

Voorlopig zullen er op donderdagmiddag geen lunches worden verzorgt. In november zal verder bekeken worden of de landelijke situatie het toelaat in verband met de Coronapandemie of de donderdagmiddag lunch hervat gaat worden.Creativiteit

Op de maandagochtend zal de creativiteitsactiviteit met Dientje Boersma - Van der Ziel gewoon plaatsvinden.Aan tafel XXL

De maandelijkse zingeving is op derde zaterdag van de maand wat ook weer gestart zal gaan worden. Zingeving XXL heeft zijn eigen jaarprogramma. Een folder met het programma is te vinden in Het WERELDHUIS. Aanvang is om 10:00 uur tot ca. 16:00 uur.

De eerste Zingeving XXL gaat van start zaterdag 18 september aanstaande.

Meer informatie: Ellen van der Zwan - verhalenhuis@telfortglasvezel.nl.Handwerken

Op de eerste zaterdag van de maand zal vanaf zaterdag 4 september het handwerken plaatsvinden op Het WERELDHUIS van 10:00 uur tot ca. 16:00 uur.

Meer informatie: Yvon Mullenders - ferness@hotmail.com. Wie zijn wij?

Vlag van Het WERELDHUIS.Vlag van Het WERELDHUIS.Het WERELDHUIS is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten. Het WERELDHUIS wil een plek van Ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten. De belangrijkste opdracht die we ons zelf hebben meegegeven is het werken aan het voorkomen van eenzaamheid of het gevoel daarvan.


De koffiegroep in een Corona opstelling van mensen die aan tafel zitten.De koffiegroep in een Corona opstelling van mensen die aan tafel zitten.In een wereld die redelijk individualistisch is ingesteld ligt, ondanks of juist dankzij alle moderne vormen van communicatie, het gevaar op de loer,  voor jong en oud, om te vereenzamen.

Immers de zogenaamde sociale media zorgen er wel voor dat bijna iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de ander, maar een wezenlijke belangstelling voor die ander ontbreekt vaak. Het WERELDHUIS wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact.Stichting Houten Ontmoet

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, ‘Plek van Ontmoeting’ heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, met elkaar ontmoetingen plaats vinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.

Geef uw mening of ervaringen over Het Wereldhuis via ons Gastenboek.


 

Het DoorGeefLuik (DGL) in Coronatijd

Het DoorGeefLuik kon Vluchtelingen die tijdelijk werden opgevangen in het van de Valk Hotel blij maken met kleding en speelgoed.Het DoorGeefLuik (DGL)

Het DGL verzamelt spullen die anderen over hebben, en geeft ze door aan mensen die ze goed kunnen gebruiken. Het DGL zit in hetzelfde pand als het Wereldhuis, in voormalig schoolgebouw de Bengelbongerd, Dijkhoeve 1.Daar is ook een Fietswerkplaats, waar twee statushouders, ingeleverde fietsen opknappen en repareren. Op locatie Walmolen 7 zijn grote spullen, zoals eet- en zithoeken, bedden, kasten, witgoed en babyspullen, opgeslagen.


Vrijwilligers van het DoorGeefLuik verhuizen spullen aan de Zilverschoonhof.Vrijwilligers van het DoorGeefLuik verhuizen spullen aan de Zilverschoonhof.Voor wie is het DoorGeefLuik?

In 2015 is het DoorGeefLuik gestart als inrichtingshulp voor nieuwkomers, ook wel statushouders, die in Houten een (meestal lege) woonruimte kregen toegewezen.

Tegenwoordig staat het DoorGeefLuik klaar voor iedereen in Houten die op of onder een minimum inkomen leeft.

Verwijzing gebeurt o.a. door van Houten&Co, de Schuldhulpverlening, het Sociaal Team, de kerkelijke Diaconieën, Lister, Stichting Timon, de Voedselbank, Viveste, het Infospreekuur
en Stichting Present.


Fietsmakers bezig in de werkplaats.Fietsmakers bezig in de werkplaats.Werkwijze

Inleveren van huisraad, kleding en (grote) spullen graag in overleg met coördinatrice Aleid Groothoff. Bereikbaar via: aleid.groothoff@hetnet.nl of telefonisch: 0306372621 of 0617530192.

Indien nodig kan er thuis worden opgehaald/bezorgd. De meeste gekozen spullen zijn gratis. Nieuwe dingen worden eerlijk verdeeld. Op luxe dingen staat soms een prijs.

Voor het bezorgen van uitgezochte spullen met auto of bakfiets + aanhanger wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het werk wordt gedaan door een team van 20 vrijwilligers, met veel liefde en
enthousiasme.


De plantenbakken met moesplanten op het schoolplein bij Het WERELDHUIS.De plantenbakken met moesplanten op het schoolplein bij Het WERELDHUIS.Giften

Het DGL draait op giften. Giften van particulieren/instanties/kerken zijn altijd welkom. Die kunnen in onze fooienpot en ook overgemaakt worden naar bankrekening van Stichting Houten Ontmoet (waar Wereldhuis en Doorgeefluik onder vallen).

Bankrekeningnummer: NL 63 INGB 0006 79 1990
N.B. zet er wel bij: GIFT DOORGEEFLUIK.

PS. In verband met beperkte ruimte vragen we om alleen kleding van het
seizoen bij het DGL te brengen.

Andere inleverplekken:
o Kringloop/kledingbak Eco-krijg, Peppelkade 9a
o Kringloop Noppes, naast AfvalScheidingStation
o Kledingbak bij supermarkt/DeltaSport
o Huis-aan-huis actie


 

Taallessen


Taallessen aan oud- en nieuwkomers. Oud-komers zijn zij die al lang in Houten woonachtig zijn maar nooit de geboden taallessen, om verschillende redenen, hebben kunnen afmaken. Zij kunnen zich spontaan melden via het contactformulier voor tzt de donderdagochtend vanaf 09:00 uur. Of donderdagmiddag vanaf 13:30 uur de lessen, de lessen duren gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Alle nieuwkomers of ze nu wel of niet een inburgeringscursus gedaan hebben, zijn van harte welkom op onze taallessen. We gaan dan met elkaar zorgen dat het Nederlands spreken en/of lezen nog sterk gaat verbeteren.

Ook zijn er boeken te leen. Wat is het niet leuk om als moeder aan je kind in het Nederlands voor te lezen en zo de leesvaardigheid van jezelf te verbeteren. In onze boekenkasten (bookspot) staan naast deze kinderboekjes ook heel veel boeken voor volwassenen.


Orchidee Plant in de vensterbank van Het WERELDHUIS.Orchidee Plant in de vensterbank van Het WERELDHUIS.Sponsoring


Het WERELDHUIS is blij met elke individuele sponsoring en zegt al deze gevers hartelijk dank. Als ANBI instelling zijn alle giften aftrekbaar voor uw inkomsten belasting, wat naast het fijne van kunnen geven, een prettige bijkomstigheid is. Maar ook vanuit het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties, ontvangen wij giften.


 

Baalbergen Installatiebedrijf

Baalbergen InstallatiebedrijfBaalbergen InstallatiebedrijfBaalbergen installatiebedrijf was al voor ons actief in het Oude WERELDHUIS aan de Lupine-oord. Maar heeft ons sinds de overgang naar Dijkhoeve ons deels gesponsord met het aanleggen van kabels vanuit de Krachtfabriek naar het WERELDHUIS, de aanleg van waterleidingen voor douche en tuin en alle toeleidende watervoorzieningen in de keuken en pantry. In 2021 hebben zij het werkbaar maken van diverse radiatoren en de ontluchtingen daarvan gesponsord.Xenos Houten

In het jaar 2019 en begin 2020 werden we wederom gesteund door Xenos met alle mogelijke artikelen die wij gratis kunnen doorgeven aan onze gasten.

In de ontmoetingsruimte is een kast ingericht, a lá de Bookspot, waar we in staat zijn telkens een leuk assortiment aan verbruiksgoederen te kunnen presenteren.

Vanzelfsprekend zijn we daar weer zeer dankbaar voor.

Xenos (NL) HoutenXenos (NL) Houten


  

Albert Heijn

Naast de statiegeld donatie van de gezamenlijke AH’s in Houten, ontvingen wij wekelijks een fruitdonatie van Albert Heijn Castellum. Albert Heijn Oude Dorp (Steenman) sponsorden de met kerst 2019 alle drie de stamppot bufetten.

Albert Heijn (NL) HoutenAlbert Heijn (NL) Houten


   

Groente uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Groente uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Stigho

Het Installatie bedrijf Stigho heeft bij de verhuizing van Het WERELDHUIS naar  de Dijkhoeve 1 de noodzakelijke schakelkast en de daarvoor benodigde capaciteitsberekening deels gesponsord. Hierdoor is de veiligheid op dit gebied geborgd.

Baalbergen GaWaLo Houten. Ook bij onze verhuizing naar Dijkhoeve 1 is de firma Baalbergen weer genereus geweest in het het doortrekken en vernieuwen van elektriciteitskabels en waterleidingen naast diverse andere klussen.

StighoStigho


 

Onze Lieve Vrouwe Broederschap

In juni 2017 verraste ons de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten met een gift van € 250,- en de bijbehorende oorkonde. (zie foto). Het geld is bestemd voor het ondersteunen van de taallessen die al vele jaren in Het WERELDHUIS worden gegeven.

Onze Lieve Vrouwe BroederschapOnze Lieve Vrouwe Broederschap

 

 

Radijs uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Radijs uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Groen Fonds

In 2019 mocht wij van het fonds Groen aan de Buurt een Cheque dit om de doden taxusstruiken te vervangen, een grote Amberboom te planten naast aanschaf van planten voor de kweekbakken in verband met de droogte in 2019 mochten wij het in 2020 realiseren.

Groen aan de Buurt Fonds (NL)Groen aan de Buurt Fonds (NL)


 

Oranje Fonds

Door onze verhuizing hebben wij een groot deel van de door het Oranje Fonds gesponsorde bollen en bomen uitgegraven en al weer herplant. We hebben ruim drie jaar plezier gehad van de bloemen weelde en hopen dat we het in de opnieuw aan te leggen  rolstoelvriendelijk moestuin weer  net zo kunnen realiseren. Dit is inmiddels in 2020 gerealiseerd.

Oranje Fonds (NL)Oranje Fonds (NL)


  


Wij zijn alle sponsoren dank verschuldigd.


 

De moestuin van Het WERELDHUIS in de zomer van 2020.De moestuin van Het WERELDHUIS in de zomer van 2020.


Aangeplante boom op het schoolplein van Het WERELDHUIS.Aangeplante boom op het schoolplein van Het WERELDHUIS.