Het WERELDHUIS, plek van Ontmoeting

Houten Ontmoet.nl

Welkom op de website van Het WERELDHUIS Houten

 Openstelling zomervakantie 2024


In de zomervakantie van 13 juli t/m 25 augustus 2024, zal Het Wereldhuis open zijn van maandag t/m vrijdag van 10 tot 12 uur. U kunt dan aanschuiven voor een kopje koffie/thee en een luisterend.

Aan ieder welkom.


 


 
Yvon Mullenders van het Borduurcafé leerde: ,,Stilzitten mag, maar je houdt je handen in beweging.”

Creatie Yvon's Borduur Café voor het Hospice Kromme Rijnstreek

Bron: Hospice Kromme Rijnstreek FB. Bron: Hospice Kromme Rijnstreek FB.Opnieuw is het hospice verrast door een mooie donatie, ditmaal door  Yvon's borduur cafe.
Sinds ruim drie jaar leidt Yvon Mullenders het Borduurcafé in het Wereldhuis. Ze zoekt mensen die aan willen schuiven en organiseerde op 7 oktober een verkoopactiviteit. De opbrengst van die dag is dus dit jaar voor het hospice.

Voor iedereen die hier het afgelopen jaar aan heeft bijgedragen, heel hartelijk dank namens het hospice.

Lees het artikel


  


Bloemendambord Bloemendambord


 

Houten, augustus 2023

Beste gasten en belangstellenden

De vakantie periode loopt naar het einde voor Midden Nederland. Als u weg bent geweest dan hopen wij dat u genoten heeft, dat het niet teveel water heeft gegeven ,
teveel warmte en /of bosbranden. Het valt niet mee om een plek te vinden waar niets aan de hand is of is geweest.

Voor de thuisblijvers was dat wat makkelijker. Het WERELDHUIS was op de woensdag, donderdag en
vrijdag open. En daar is geweldig gebruik van gemaakt. Alle dagen hadden we aantallen van 15 tot 25
gasten. Heel fijn, want daarvoor hebben we het uiteindelijk ook gedaan.

Nu naderen we weer de periode dat we ook op de maandag en dinsdag weer open zijn van 10.00 – 12.00uur voor de ontmoetingsmomenten met koffie en thee
Dat gaat vanaf 21 augustus weer gebeuren dan is iedereen weer van harte welkom. Voor het nieuwe seizoen zijn we ook weer aan het nadenken over het hebben van een lunch op de
donderdag met als het even kan ook weer een moment van zingeving er tussen in.

Dat kan zijn dat we vragen hebben, even de hersens laten kraken zou professor Schredder zeggen. maar het kan ook weer een gedicht zijn of een hoofdstuk uit een boek of …. vul maar in. Het hangt helemaal af van degene die het stukje zingeving tussen 11.30 en 12.15 verzorgt. we hebben die tijd nodig om de tafels in orde te maken voor de lunch. Zo rond 12.30 uur kan een ieder aanschuiven voor een lekkere lunch met wellicht wat soep.

Kosten?? wat een ieder er voor over heeft, wij denken dat we met elk € 2.50 wel uitkomen, Meer mag altijd dan kunnen we ook degene met de wat smallere beurs gewoon zonder betaling laten deelnemen.

Verder denken we na over een spelmoment, puzzel-moment. muziekmoment. luisteren en of spelen, wie weet nog wat leuke extra activiteiten. Maar het belangrijkste blijft, luisteren naar elkaar tijdens dat gezellige uurtje met koffie en iets daarbij.
Beschouw deze brief maar als aanjager om te komen of juist om die buurvrouw of buurman ook eens mee te nemen. Hoe meer bezoekers hoe meer vreugd en gezelligheid.

Met vriendelijke groet

Het Kernteam van Het WERELDHUIS


         
VINCENT Optiek van het Oude Dorp is ons ook goed genegen
Logo Vincent Optiek Logo Vincent OptiekVan dit mooie bedrijf mochten Het Wereldhuis een aantal I Pads ontvangen, voor de taallessen aan
nieuwe Medelanders. Heel bruikbaar als ze richting hun inburgeringscursus gaan.
We weten allemaal hoe moeilijk het Nederlands is om het goed te kunnen spreken, verstaan,
schrijven en begrijpen. Elke donderdag en vrijdag geven we in Het Wereldhuis ondersteuning bij dit
leerproces aan vele nieuwkomers. Leerachtergronden zijn niet voor ieder gelijk, hangt niet alleen af
van het leervermogen en de leeftijd , maar ook van de mogelijkheden die men in het land van
herkomst heeft gehad om zelfs ook maar naar school geweest te zijn.

Is de opleiding wat minder geweest, dan helpen een aantal enthousiaste ‘docenten’ ze middels de
wat wij noemen A,B,C, methode en in een 1 op 1 setting, wegwijs in de basis van het Nederlands. Is
er meer onderwijs genoten dan werken we in groepen en proberen per niveau wat te klusteren. Het
is goed, maar ook leuk om te zien hoe men elkaar ook weet te helpen. Taal barrières blijken
makkelijk te nemen en google translate en woordenboeken in vele talen op tafel helpen daarbij/ Als
ze verder zijn en de inburgeringscursus start dan kunnen de I Pads goed worden ingezet, zodat ook
thuis nog meer geoefend kan worden. Daarom VINCENT Optiek hartelijk dank.


   
Gedicht


Onderstaand lofdicht is gemaakt door één van de trouwe gasten van het Wereldhuis
We geven het hier graag een plaatsje zodat alle gastvrouwen/heren zich er in gewenst weten.

Kleine ode aan de gastvrouw/heer

Wat is het WERELDHUIS met:
zonder

GASTVROUW

die ver voor tienen binnenholt en koffie zet
en klokkeslag met een kar vol kopjes
en alles wat dies meer zij
de ruimte binnen rolt???

Ik kies een stoel om op te zitten
en voor ik ’t weet staat er een kop koffie voor me klaar -
of thee (zij kent mijn smaak) –
op tafel staan al “koe” en zoetstof klaar!

De gastvrouw maakt waar nodig
met deez’ en geen’ een praatje
kortom
z’ís on-be-taal-baar!!
En visa versa geldt dit alles evenzeer voor hem die haat plaats inneemt
-we noemen hem “gastheer” –

de lintjesregen daal’ op beiden neer


  
Giften  


Daar alle koffie ontmoetingen gratis zijn, zijn giften voor Het WERELDHIUIS best belangrijk.

Giften van particulieren/instanties/kerken zijn altijd welkom.

Stichting Houten Ontmoet (waar Wereldhuis en Doorgeefluik onder vallen) is een ANBI Stichting zodat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting

U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van Stichting Houten Ontmoet

Bankrekeningnummer: NL 63 INGB 0006 79 1990

N.B. zet er wel bij: GIFT WERELDHUIS

Bij voorbaat dank


  

Het DOORGEEFLUIK


DoorGeefLuik : locatie Dijkhoeve 1: Maandag- en dinsdagochtend van 10 tot 13 uur voor kleding, huishoudelijke spullen en fietsen (zowel inbreng als reparatie).

Voor onze locatie aan De Raat, voorheen Bart Smit voor de grote meubels en babyspullen geldt: altijd eerst een afspraak maken met Aleid: aleid.groothoff@hetnet.nl  of mobiel: 06-17530192.


GROEPSFOTO VAN HET DGL-TEAM, juli 2022 , Foto Lex Goudswaard. GROEPSFOTO VAN HET DGL-TEAM, juli 2022 , Foto Lex Goudswaard.


      

Aanbieden pamflet aan nieuwe gemeenteraad Houten


Afgelopen woensdag 30 maart 2022, is de nieuwe Gemeenteraad in Houten geïnstalleerd. Om de Raad en uiteraard ook het nieuw te vormen college te inspireren hebben een groot aantal maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven een pamflet aangeboden. In dit pamflet staan de grote aandachtspunten voor de komende tijd op een rij als het gaat om zorg en welzijn in Houten.
De informele zorg kent Houten als geen ander en ziet dat er veel mensen hulp en ondersteuning nodig hebben.

Maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in het beheersen van de Zorgkosten. Deze inzet werkt preventief. De oproep is dan ook om de komende jaren stevig te investeren in de informele zorg!

Ben je benieuwd wat er precies op het pamflet staat? Je kunt hem lezen op:
https://www.vanhoutenenco.nl/pamflet-informele-zorg/


Aanbieding van het pamflet door de diverse Houtense welzijnsorganisaties. Buurtgezinnen in Houten, Bibliotheek Lek & IJssel, detrosselschalkwijk, Handjehelpen, houtenontmoet, wereldhuishouten, houtensestichtingsamenverder, Kamers met Aandacht, omgangshuishouten schuldhulpmaatjeshouten, SHINE Houten, stichtingleergeldhouten, Stichting Present Houten, Van Houten&co, Voedselbank Houten. Aanbieding van het pamflet door de diverse Houtense welzijnsorganisaties. Buurtgezinnen in Houten, Bibliotheek Lek & IJssel, detrosselschalkwijk, Handjehelpen, houtenontmoet, wereldhuishouten, houtensestichtingsamenverder, Kamers met Aandacht, omgangshuishouten schuldhulpmaatjeshouten, SHINE Houten, stichtingleergeldhouten, Stichting Present Houten, Van Houten&co, Voedselbank Houten.


   

   Eat en Meet weer actief vanaf september 2022


In principe wordt er de eerste en derde maandagavond een heerlijke, overwegend, vegetarische maaltijd bereid. Na de Corona periode is er voorzichtig opgestart met een beperkt aantal gasten.
Maar inmiddels zijn we weer zover dat we het aandurven om op te schalen naar een gemiddeld aantal gasten van 40 per avond. De koks staan er klaar voor.

Van harte welkom De maaltijd begint om 18.00 uur, Wereldhuis open om 17.45 uur
en is rond 19.15 uur afgesloten, waarna voor wie nog tijd en zin heeft, een kopje koffie of thee wordt geschonken.

Een vrijwillige bijdrage van rond de € 5,00 wordt op prijs gesteld, zodat wij ook minder draagkrachtige kunnen uitnodigen.

Aanmelden kan tot uiterlijk de dag voor de maaltijd via telefoon of, 06-30747095, eatxmeet@hotmail.com.

Maar ook van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 uur op de intekenlijst die in het WERELDHUIS ligt.
Zijn er meer aanmeldingen dan 40  wordt u op de wachtlijst geplaatst in principe heeft u dan de eerstvolgende keer een plaats

Belangrijk: in het geval van verkoudheid of andere ziekteverschijnselen verzoeken wij u om thuis te blijven, maar wilt u dit wel melden aan Marjon Boer zie telefoonnummer hierboven.
Voor de juiste data zie onze agenda van Het WERELDHUIS, zie activiteiten pagina.

Van harte welkom, vanaf 17.45 uur, Het WERELDHUIS, De Plek van Ontmoeting, Dijkhoeve 1.


Een van de feestelijke maaltijden. Een van de feestelijke maaltijden.


     

Start van andere activiteiten


 Koffieochtenden

Blijf toch niet thuiszitten, maar ontmoet eens anderen!
Vanaf maandag as., 3 oktober 2022, gaan we weer op alle ochtenden open tussen 10:00 en 12:00 uur.
De gelegenheid om elkaar, tijdens een heerlijk kopje koffie, thee met.... te ontmoeten in Het WERELDHUIS

Voel u welkom.

Onze gastheren of dames ontvangen u graag. Nederlands voor buitenlanders (NT2)

In het WERELDHUIS wordt op dit moment ondersteuning gegeven in het Nederlands aan hen die daar behoefte aan hebben.

Bijvoorbeeld voor het inburgeringsexamen, of om de buurman, buurvrouw of winkelier beter te verstaan. Het niveau maakt niet uit of het nu beginnen is met A,B,C, etc. of al richting examen gaat, veel is mogelijk. We proberen zoveel mogelijk u practisch tegemoet te komen met het taalaanbod, door het dagelijks gebruik (huishouden, winkelen, markt- en doktersbezoek) als voorbeeld te nemen
De ondersteunende lessen worden voorlopig op donderdag- en vrijdagmorgen van ca 10.00 - 11.30 uur gegeven, beide in groepsvorm Andere mogelijkheden zijn er wellicht ook bij voldoende aanmelding zoals, tijdelijk, individueel lessen volgen.

Het WERELDHUIS is aangesloten bij het Taalhuis in Houten.Lunch op donderdag

VVoorlopig zullen er op donderdagmiddag geen lunches worden verzorgt.
In november/december zal verder bekeken worden of we er alsnog invulling aan kunnen geven.Creativiteit

Zowel op de maandag ochtend als de woensdag morgen is er gelregenheid om creatief bezig te zijn.
Op maandagmorgen bij Diendtje Boersma (veela schilderen al of niet thematisch).
Woensdagmorgen bij Jaqueline Bakker(over het algemeen collages maken)
Maar vaak is er op beide momenten ook de mogelijkheid vrij te werken.Aan tafel XXL/op reis

Een andere naam, maar dezelfde activiteit
In het jaar 2022/2023 is er voor gekozen om op reis te gaan,
Dit keer om via allerhande 'muze' het mogelijke antwoord te vinden op zingevingsvragen.
Iedere derde zaterdag van de maand kunt u terecht in Het WERELDHUIS in principe van 10.00 - ca 16.00 uur.

Zingeving XXL heeft zijn eigen jaarprogramma met elke maand een ander thema.
Een folder met het programma is te vinden in Het WERELDHUIS.
raadpleeg altijd de agenda voor de juiste  tijd en datumof neem contact op met:
Ellen van der Zwan - verhalenhuis@telfortglasvezel.nl.Handwerken

Op elke eerste zaterdag van de maand wordt er vanaf 10.00 uur in het WERELDHUIS door een grote groep bijelkaar gekomen.
om allerlei vormen van handwerk-kunsten te beoefenen.
Over het algemeen eindigt de bijeenkomst om 16.00uur
Raadpleeg voor de juiste data en tijden, de agenda van Het WERELDHUIS
of neem contact op met:
Yvon Mullenders - ferness@hotmail.com. Wie zijn wij?

Vlag van Het WERELDHUIS. Vlag van Het WERELDHUIS.Het WERELDHUIS is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten.
Het WERELDHUIS, ondergebracht in Stichting Houtenontmoet, wil een plek van Ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten.
De belangrijkste opdracht die we ons zelf hebben meegegeven is:
'het werken aan het voorkomen van eenzaamheid of op zijn minst het gevoel daarvan'. Dit proberen we te realiseren door het organiseren van de dagelijkse koffieontmoetingen, en de diverse hier boven genoemde activiteiten.

Maar meer is mogelijk, heeft u een idee dat binnen de opdracht past, neem gerust eens contact met ons op via Houtenontmoet.nl


De koffiegroep in een Corona opstelling van mensen die aan tafel zitten. De koffiegroep in een Corona opstelling van mensen die aan tafel zitten.In een wereld die redelijk individualistisch is ingesteld ligt, ondanks of juist dankzij alle moderne vormen van communicatie, het gevaar op de loer,  voor jong en oud, om te vereenzamen.

Immers de zogenaamde sociale media zorgen er wel voor dat bijna iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de ander, maar een wezenlijke belangstelling voor die ander ontbreekt vaak. Het WERELDHUIS wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact.Stichting Houten Ontmoet

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, ‘Plek van Ontmoeting’ heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, met elkaar ontmoetingen plaats vinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt waarbij, door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.


 

Zomersluiting Het DoorGeefLuik (DGL)


In de zomervakantie van 13 juli t/m 25 augustus is Het DoorGeefLuik gesloten.

Hierbij het verzoek om bij Het DoorGeefLuik aan de Dijkhoeve 1, GEEN SPULLEN TE BRENGEN OF NEER TE ZETTEN VOOR DE DEUR in deze periode.

Op maandag 2 september staan we weer tot uw beschikking.Het DoorGeefLuik (DGL)

Het DoorGeefLuik kon Vluchtelingen die tijdelijk werden opgevangen in het van de Valk Hotel blij maken met kleding en speelgoed.Het DGL (ook onderdeel van Stichting Houten Ontmoet) verzamelt spullen die anderen over hebben,

maar geeft ze daarna ook bijna direct door aan mensen die ze goed kunnen gebruiken.
Het DGL zit deels in het Wereldhuis, het voormalig schoolgebouw de Bengelbongerd, Dijkhoeve 1.

Open voor bezoek en inleveren van goederen uitsluitend op maandag en dinsdag ochtend van 10.00 uur - ca 13.00 uur buiten deze twee tijden is er NIEMAND aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen Zeker GEEN GOEDEREN voor de deur plaatsen, omdat deze dan of nat worden of beschadigd kunnen raken.

Aan de Dijkhoeve 1 is ook een Fietswerkplaats, waar op dit moment drie personen
(waarvan 2 voormalige statushouders), ingeleverde fietsen opknappen en repareren.

Maar er is een tweede locatie, De Raat 21, voorheen Bart Smit, waar de grote spullen zijn bijeengebracht, zoals eet- en zithoeken, bedden, kasten, witgoed en babyspullen, etc..
Hier is ook de technische-, hout- en meubelwerkplaats.

Voor het bezoek aan de De Raat 21 moet ALTIJD een afspraak gemaakt worden met Aleid Groothoff, tel: 06 17530192.


Vrijwilligers van het DoorGeefLuik verhuizen spullen aan de Zilverschoonhof. Vrijwilligers van het DoorGeefLuik verhuizen spullen aan de Zilverschoonhof.Voor wie is het DoorGeefLuik?

In 2015 is het DoorGeefLuik gestart als inrichtingshulp voor nieuwkomers, ook wel statushouders
genoemd, die in Houten een (meestal lege) woonruimte kregen toegewezen.

\Inmiddels staat het DoorGeefLuik klaar voor iedereen in Houten die een (zeer)kleine beurs heeft.
Verwijzing gebeurt o.a. door van Houten & Co, de Schuldhulpverlening, het Sociaal Team,
de kerkelijke Diaconieën, Lister, Stichting Timon, de Voedselbank, Viveste, het Infospreekuur
en Stichting Present.


Fietsmakers bezig in de werkplaats. Fietsmakers bezig in de werkplaats.Werkwijze

Inleveren van huisraad, kleding en (grote) spullen graag in overleg met coördinatrice Aleid Groothoff. Bereikbaar via: aleid.groothoff@hetnet.nl of telefonisch: 0306372621 of 0617530192.

Indien nodig kan er thuis worden opgehaald/bezorgd. De meeste gekozen spullen zijn gratis. Nieuwe dingen worden eerlijk verdeeld. Op luxe dingen staat soms een prijs.

Voor het bezorgen van uitgezochte spullen met auto of bakfiets + aanhanger wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het werk wordt gedaan door een team van 20 vrijwilligers, met veel liefde en
enthousiasme.

Giften

Het DGL draait op giften. Giften van particulieren/instanties/kerken zijn altijd welkom. Die kunnen in onze fooienpot en ook overgemaakt worden naar bankrekening van Stichting Houten Ontmoet (waar Wereldhuis en Doorgeefluik onder vallen).

Bankrekeningnummer: NL 63 INGB 0006 79 1990
N.B. zet er wel bij: GIFT DOORGEEFLUIK.

PS. In verband met beperkte ruimte vragen we om alleen kleding van het
seizoen bij het DGL te brengen.

Andere inleverplekken:
o Kringloop/kledingbak Eco-krijg, Peppelkade 9a
o Kringloop Noppes, naast AfvalScheidingStation
o Kledingbak bij supermarkt/DeltaSport
o Huis-aan-huis actie


 

Taallessen


Taallessen aan oud- en nieuwkomers. Wij ondersteunen extra in gesprek, lezen,
begrijpend lezen en schrijven, maar het belangrijkste is conversatie.
Oud-komers zijn zij die al lang in Houten woonachtig zijn, maar nooit de geboden taallessen, om verschillende redenen, hebben kunnen afmaken.

Deelnemers kunnen zich via het contactformulier van deze website opgeven
voor de lessen op  donderdagochtend vanaf 09:30 uur. Eventueel kan ook bij voldoende aanmelding, les worden gegeven op donderdagmiddag vanaf 13:30 uur de lessen, de lessen duren gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Daarnaast is er ook een groep op vrijdagmorgen actief ook dat is vanaf 9.30 uur
Alle nieuwkomers of ze nu wel of niet een inburgeringscursus gedaan hebben, zijn van harte welkom op onze taallessen.
We gaan dan met elkaar zorgen dat het Nederlands spreken en/of lezen nog sterk gaat verbeteren.

Ook zijn er boeken te leen. Wat is het niet leuk om als moeder aan je kind, in het Nederlands, voor te lezen en zo de leesvaardigheid van jezelf te verbeteren. In onze boekenkasten (bookspot) staan naast deze kinderboekjes ook heel veel boeken voor volwassenen.


Orchidee Plant in de vensterbank van Het WERELDHUIS. Orchidee Plant in de vensterbank van Het WERELDHUIS.Sponsoring


Het WERELDHUIS is blij met elke individuele sponsoring en zegt al deze gevers hartelijk dank. Als ANBI instelling zijn alle giften aftrekbaar voor uw inkomsten belasting, wat naast het fijne van kunnen geven, een prettige bijkomstigheid is. Maar ook vanuit het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties, ontvangen wij giften.


 

Baalbergen Installatiebedrijf

Baalbergen Installatiebedrijf Baalbergen Installatiebedrijf


       

Albert Heijn (NL) Houten Albert Heijn (NL) Houten


Xenos (NL) Houten Xenos (NL) Houten


       

Groente uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS. Groente uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.


      

Onze Lieve Vrouwe Broederschap Onze Lieve Vrouwe Broederschap


Stigho Stigho


   

Radijs uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS. Radijs uit eigen moestuin van Het WERELDHUIS.Groen Fonds

In 2019 mocht wij van het fonds Groen aan de Buurt een Cheque dit om de doden taxusstruiken te vervangen, een grote Amberboom te planten naast aanschaf van planten voor de kweekbakken in verband met de droogte in 2019 mochten wij het in 2020 realiseren.

Groen aan de Buurt Fonds (NL) Groen aan de Buurt Fonds (NL)


      

De plantenbakken met moesplanten op het schoolplein bij Het WERELDHUIS. De plantenbakken met moesplanten op het schoolplein bij Het WERELDHUIS.


Dit bloeit er in Het WERELDHUIS. Dit bloeit er in Het WERELDHUIS.


   

Oranje Fonds

Door onze verhuizing hebben wij een groot deel van de door het Oranje Fonds gesponsorde bollen en bomen uitgegraven en al weer herplant. We hebben ruim drie jaar plezier gehad van de bloemen weelde en hopen dat we het in de opnieuw aan te leggen  rolstoelvriendelijk moestuin weer  net zo kunnen realiseren. Dit is inmiddels in 2020 gerealiseerd.

Oranje Fonds (NL) Oranje Fonds (NL)


  


Wij zijn alle sponsoren dank verschuldigd.


 

De moestuin van Het WERELDHUIS in de zomer van 2020. De moestuin van Het WERELDHUIS in de zomer van 2020.


Aangeplante boom op het schoolplein van Het WERELDHUIS. Aangeplante boom op het schoolplein van Het WERELDHUIS.