Het WERELDHUIS, plek van Ontmoeting

Houtenontmoet.nl

Welkom op de website van Het WERELDHUIS

'Hoera we zijn weer open' lees verder voor meer info

WELKOM in HET WERELDHUIS tijdens de CORONA periode

Beste gasten en belangstellenden

We hebben goed nieuws.

We zijn weer open, vanaf woensdag 1 juli starten we weer met onze ontmoetingen.

Natuurlijk gaat het allemaal wat anders dan normaal.
Allereerst starten we de komende weken met de Koffie & Thee ontmoetingen op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Voorlopig wordt er op de donderdag geen lunch geserveerd. 
Ook Eat en Meet start nog niet met haar warme maaltijden. Even als er ook nog geen Nederlandse Taallessen worden gegeven.
Dat komt allemaal later, we wachten eerst de verdere ontwikkelingen van het Corona virus af.
De maandag en dinsdag zijn gereserveerd voor het DoorGeefLuik.

Dit om onnodige drukte en door elkaar lopen te voorkomen,
Het WERELDHUIS is zoveel mogelijk Coronaproof gemaakt, met routing pijlen, waarschuwing stickers, 1 ingang en 1 uitgang en we hebben protocollen gemaakt.

Hoe verwachten wij dat onze gasten zich houden aan de Corona Maatregelen. Het is allemaal anders maar hoeft daarom niet ongezelliger te zijn. We doen het voor elkaar. De protocollen vindt u bij deze brief en het is belangrijk deze te lezen, om niet voor verassingen te komen staan.

Eén ding voelt u zich koortsigverkouden of grieperig blijf thuis.
Belangrijke richtlijn: Schud geen handen en er wordt niet gehukt. Ontsmet handen bij binnenkomst en vertrek. Bij ingang en uitgang staat daarvoor materiaal. 

Was/ontsmet regelmatig de handen. Afstand 1.5 m is strikt. De gastvrouw/-heer kan aanwijzingen geven die u op moet volgen.
De ruimten ziet er anders uit dan u gewend was, maar niet ongezelliger. Elkaar op 1.5 m ontmoeten is minder makkelijk maar wel te doen.

We moeten ons, i.v.m. de 1.5 regeling, aan het maximum van beschikbare stoelen houden, maar dat zijn er meer dan we normaal per dag zien langs komen. dat moet dus wel gaan lukken.
Is de belangstelling groter, dan zullen we andere afspraken moeten maken, maar dat is voor later
Het blijft ieders persoonlijke verantwoordelijkheid of men wel of niet komt, 
Registratie van uw komst vindt, juist in deze Corona tijd, strikt plaats. We hopen op aller begrip en laat de vreugde van het elkaar weer kunnen ontmoeten uitgaan boven de hopelijk zeer tijdelijke maatregelen.

Wees welkom.

Namens het WERELDHUIS TEAM
Joop van Herwijnen

Het DoorGeefLuik (DGL) in Coronatijd

1. Het DoorGeefLuik is vanaf 22 juni op maandag  en dinsdag van 10-13 uur weer open.
2. LET OP: U kunt alleen op afspraak komen. Mail of bel hiervoor met
Aleid: aleid.groothoff@hetnet.nl, 0306372621 of 0617530192.
3. In de verschillende ruimtes van het DGL houden we natuurlijk ook zoveel mogelijk 1.5 m afstand. Let op de routepijlen: er is 1-richtingverkeer.
4. Bij binnenkomst wordt u ontvangen door een gastvrouw van het DGL die u nadere uitleg geeft.
5. Er mag een beperkt aantal personen tegelijk naar binnen.
6. En: bij verhoging, griepachtige verschijnselen of verkoudheid belt u af en blijft u thuis.

Het WERELDHUIS in Coronatijd

Het Wereldhuis is voor bezoekers vanaf 1 juli a.s. weer open op woensdag, donderdag en vrijdag van 10-12 uur.

We volgen de richtlijnen van het RIVM en de gemeentelijk aanwijzingen De belangrijkste regels bij ons:

1) Bij verhoging, griepachtige verschijnselen of verkoudheid blijft u thuis.

2) U houdt zoveel mogelijk 1.5 meter afstand van elkaar en volgt de routepijlen op de vloer.

We hebben 1-richtingverkeer.
3) Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
4) Toch niesen of hoesten? In elleboog!
5) U wordt bij binnenkomst welkom geheten door een gastvrouw of -heer en u volgt haar/zijn instructies.
6) Als het kan laat u uw rollator/scootmobiel buiten staan.
7) Koffie/thee serveren we vanaf een rijdende koffietafel.
8) We ventileren wat extra in het Wereldhuis (bovenlicht open)dus houdt u daar a.u.b. rekening mee met uw kleding.
9) Bij toiletbezoek zijn extra hygiënemaatregelen: volg de instructies.
10) Neem uw eigen verantwoordelijkheid: Stichting Houten Ontmoet is niet aansprakelijk voor uw verblijf in het Wereldhuis.

Zomervakantiesluiting Het DoorGeefLuik

Het Team
Van het DOORGEEFLUIK
viert zomervakantie!
We zijn 4 weken dicht.
Graag tot 24 augustus!

Wie zijn wij?

Het WERELDHUIS is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten. Het WERELDHUIS wil een plek van Ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten. De belangrijkste opdracht die we ons zelf hebben meegegeven is het werken aan het voorkomen van eenzaamheid of het gevoel daarvan. In een  wereld die redelijk individualistisch is ingesteld ligt, ondanks of juist dankzij alle moderne vormen van communicatie, het gevaar op de loer,  voor jong en oud, om te vereenzamen. Immers de zogenaamde sociale media zorgen er wel voor dat bijna iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de ander, maar een wezenlijke belangstelling voor die ander ontbreekt vaak. Het WERELDHUIS wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact.

Stichting Houten Ontmoet

WERELDHUIS vlag.

WERELDHUIS vlag.

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, ‘Plek van Ontmoeting’ heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, met elkaar ontmoetingen plaats vinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.

Geef uw mening of ervaringen over Het Wereldhuis via ons Gastenboek.

Taallessen

Taallessen aan oud- en nieuwkomers. Oud-komers zijn zij die al lang in Houten woonachtig zijn maar nooit de geboden taallessen, om verschillende redenen, hebben kunnen afmaken. Zij kunnen zich spontaan melden via het contactformulier voor tzt de donderdagochtend vanaf 09:00 uur. Of donderdagmiddag vanaf 13:30 uur de lessen, de lessen duren gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Alle nieuwkomers of ze nu wel of niet een inburgeringscursus gedaan hebben, zijn van harte welkom op onze taallessen. We gaan dan met elkaar zorgen dat het Nederlands spreken en/of lezen nog sterk gaat verbeteren.

Ook zijn er boeken te leen. Wat is het niet leuk om als moeder aan je kind in het Nederlands voor te lezen en zo de leesvaardigheid van jezelf te verbeteren. In onze boekenkasten (bookspot) staan naast deze kinderboekjes ook heel veel boeken voor volwassenen.

Sponsoring 

Het WERELDHUIS is blij met elke individuele sponsoring en zegt al deze gevers 
hartelijk dank. Als ANBI instelling zijn alle giften aftrekbaar voor uw inkomsten
belasting, wat naast het fijne van kunnen geven, een prettige bijkomstigheid is.
Maar ook vanuit het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties,
ontvangen wij giften. 

 

Xenos Houten

Xenos (NL) HoutenXenos (NL) Houten

In het jaar 2019 en begin 2020 werden we wederom gesteund door Xenos met alle mogelijke artikelen die wij gratis kunnen doorgeven aan onze gasten. In de ontmoetingsruimte is een kast ingericht, a lá de Bookspot, waar we in staat zijn telkens een leuk assortiment aan verbruiksgoederen te kunnen presenteren. Vanzelfsprekend zijn we daar weer zeer dankbaar voor.Albert Heijn

Albert Heijn (NL) HoutenAlbert Heijn (NL) Houten

Naast de statiegeld donatie van de gezamenlijke AH’s in Houten, ontvingen wij wekelijks een fruitdonatie van Albert Heijn Castellum. Albert Heijn Oude Dorp (Steenman) sponsorden de met kerst 2019 alle drie de stamppot bufetten.

Stigho

StighoStigho

Het Installatie bedrijf Stigho heeft bij de verhuizing van Het WERELDHUIS naar  de Dijkhoeve 1 de noodzakelijke schakelkast en de daarvoor benodigde capaciteitsberekening deels gesponsord. Hierdoor is de veiligheid op dit gebied geborgd.

Baalbergen GaWaLo Houten. Ook bij onze verhuizing naar Dijkhoeve 1 is de firma Baalbergen weer genereus geweest in het het doortrekken en vernieuwen van elektriciteitskabels en waterleidingen naast diverse andere klussen.


Onze Lieve Vrouwe Broederschap

Onze Lieve Vrouwe BroederschapOnze Lieve Vrouwe Broederschap

In juni 2017 verraste ons de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten met een gift van € 250,- en de bijbehorende oorkonde. (zie foto). Het geld is bestemd voor het ondersteunen van de taallessen die al vele jaren in Het WERELDHUIS worden gegeven.
Groen aan de Buurt Fonds (NL)Groen aan de Buurt Fonds (NL)Groen Fonds

In 2019 mocht wij van het fonds Groen aan de Buurt een Cheque dit om de doden taxusstruiken te vervangen, een grote Amberboom te planten naast aanschaf van planten voor de kweekbakken in verband met de droogte in 2019 mochten wij het in 2020 realiseren.
Oranje Fonds

Oranje Fonds (NL)Oranje Fonds (NL)

Door onze verhuizing hebben wij een groot deel van de door het Oranje Fonds gesponsorde bollen en bomen uitgegraven en al weer herplant. We hebben ruim drie jaar plezier gehad van de bloemen weelde en hopen dat we het in de opnieuw aan te leggen  rolstoelvriendelijk moestuin weer  net zo kunnen realiseren. Dit is inmiddels in 2020 gerealiseerd.

Wij zijn alle sponsoren dank verschuldigd.

Houten Fiets stad

Elke inwoner een eigen fiets dus ook de nieuwkomers!

Fietsen die u over hebt in het gezin zijn welkom in Het WERELDHUIS. Op de maandagochtend en dinsdagochtend kunt u altijd langs komen om ze te brengen dan zijn de fietsenmakers aanwezig. Lukt u dat niet, even een mailtje via de contactpagina.

Aleid Groothoff met vrijwilliger.Aleid Groothoff met vrijwilliger.Fiets reparaties

Onze fietsenmakers hebben veel aangeboden fietsen op te knappen omdat er veel vraag naar fietsen is. Aan het opknappen moeten we dus voorrang geven. Wij vragen daar uw begrip voor.

Bandenplakles / Nederlandsetaal

Om tegemoet te komen aan de vraag bij de fietsenmakers om de band maar weer eens te plakken, gaan we tegemoet komen. In de loop van 2020 (najaar) zullen weer een cursus bandenplakken gaan organiseren. Nnatuurlijk komt de juiste datum op onze site en in de agenda’s van de lokale kranten.

Doorgeefluik

Ook zit in Het WERELDHUIS het zogenaamde DoorGeefLuik.
Daar verzamelt een grote groep vrijwilligers (het DGLteam) meubels, bedden, beddengoed, huisraad, kleding, linnengoed, computers, lampen, fietsen, etc., om gratis door te geven aan iedereen op of onder het minimum. We zijn het DGL begonnen om vooral de Nieuwkomers (z.g Statushouders die in Houten een huis kregen) te helpen zich in te richten, maar intussen weten ook veel andere mensen in financiële nood ons te vinden. N.B. Alles is gratis.
Alleen voor (opgeknapte) fietsen, computers en het transport vragen we een (kleine) bijdrage.

Inzameling: Heeft u meubels, huisraad, fietsen, laptops, etc. over waarvan u denkt: daar kan ik de nieuwkomers of andere mensen met krappe beurs misschien wel blij mee maken?
Meldt het even bij de coördinatrice van het DGL, Aleid Groothoff: per mail: aleid.groothoff@hetnet.nl of telefoon: (030)-6372621. Dit mede in verband met het het eventueel aanleveren van grote stukken op locatie aan de Walmolen.
Van meubels graag foto’s meesturen want we moeten selectief zijn i.v.m. opslag.

Transsportbakfiets van Het WERELDHUIS.Transsportbakfiets van Het WERELDHUIS.


P.S. Kleding: In verband met onze beperkte ruimte aan de Dijkhoeve, vragen we u alleen kleding te brengen die op dat moment gedragen kan worden: dus in de lente: 
zomergoed, in de herfst: warmere kleding.
                                              
Alternatieven voor uw kleding en kapotte/versleten kleding:

- Kringloop/Kledingbank ECO-Kring, Peppelkade 9a
- Kringloop NOPPES, (naast AfvalScheidingStation)
- De kledingbak bij uw super
- Huis-aan-Huis acties.