Het WERELDHUIS, plek van Ontmoeting

Houtenontmoet.nl

Welkom op de website van Het WERELDHUIS


Wie zijn wij?

Het WERELDHUIS is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten. Het WERELDHUIS wil een plek van Ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten. De belangrijkste opdracht die we ons zelf hebben meegegeven is het werken aan het voorkomen van eenzaamheid of het gevoel daarvan. In een  wereld die redelijk individualistisch is ingesteld ligt, ondanks of juist dankzij alle moderne vormen van communicatie, het gevaar op de loer,  voor jong en oud, om te vereenzamen. Immers de zogenaamde sociale media zorgen er wel voor dat bijna iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de ander, maar een wezenlijke belangstelling voor die ander ontbreekt vaak. Het WERELDHUIS wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact.


Stichting Houten Ontmoet

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, ‘Plek van Ontmoeting’ heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, met elkaar ontmoetingen plaats vinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.

Het WERELDHUIS en haar Huisvesting

Het huidige WERELDHUIS zal op termijn moeten wijken voor woningbouw. Op dit
moment wordt er naarstig gezocht naar een nieuwe (tijdelijke) locatie, Uiteindelijk wil
Het WERELDHUIS weer terugkomen op de locatie Lupine-oord in de daar dan
gerealiseerde nieuwbouw. In de nieuwbouw plannen is aangegeven daar rekening
mee te houden.
Voorlopig heeft Het WERELDHUIS toestemming om tot minstens juli 2018 op de
huidige locatie te mogen blijven.
We blijven in overleg met de gemeente en andere partijen op de huisvestingsmarkt.
De ruimtelijk invulling van het totale project Lupine-oord heeft nog geen vaste
invulling gekregen. Diverse partijen zijn druk in overleg.

Zodra we nieuws over de huisvesting hebben zal dat ook op deze site worden
vermeld.

Houten Fiets stad

Elke inwoner een eigen fiets dus ook de nieuwkomers!

Fietsen die u over hebt in het gezin zijn welkom in het WERELDHUIS. Op de maandagochtend en dinsdagochtend kunt u altijd langs komen om ze te brengen dan zijn de fietsenmakers aanwezig. Lukt u dat niet, even een mailtje via de contactpagina.

Fiets reparaties

Onze fietsenmakers hebben veel aangeboden fietsen op te knappen omdat er veel vraag naar fietsen is. Aan het opknappen moeten we dus voorrang geven. Wij vragen daar uw begrip voor.

Bandenplakles / Nederlandsetaal

Om tegemoet te komen aan de vraag bij de fietsenmakers om de band maar weer eens te plakken, gaan we tegemoet komen. In het voorjaar zullen we een combinatie maken van Nederlandse taal (fiets begrippen) en bandenplakken. De nieuwkomers zullen daar bericht van ontvangen en natuurlijk komt de juiste datum op onze site en in de agenda’s van de lokale kranten.

Doorgeefluik

Het Doorgeefluik is het verzamel- en uitgiftepunt van Het WERELDHUIS.

Voor zowel nieuwkomers als mensen in financiële nood kunnen we vandaaruit helpen met allerhande zaken op het gebied van groot en kleinhuisraad, kleding, meubels, en zeker gordijnen, linnen en beddengoed etc..

Momenteel hebben we wel vraag naar WINTER-KLEDING, natuurlijk graag schoon en heel.

Heeft u meubels, huisraad, fietsen, laptops over waarvan u denkt: daar kan ik de nieuwkomers (of andere mensen in financiële nood) misschien wel blij mee maken? Graag even melden bij Aleid Groothoff: per mail: aleid.groothoff@hetnet.nl of telefoon: (030)-6372621

 Alternatieven voor zomerkleding en kapotte/versleten kleding:

- Breng het naar KRINGLOOP NOPPES, (naast AfvalScheidingsStation)

- Doe het in de kledingbak bij uw super

- Geef mee bij Huis-aan-Huis acties.

Sponsoring

Het WERELDHUIS is blij met elke individuele sponsoring en zegt al deze gevers
hartelijk dank. Als ANBI instelling zijn alle giften aftrekbaar voor uw inkomsten
belasting wat, naast het fijne van kunnen geven een prettige bijkomstigheid is.
Maar ook vanuit het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties,
ontvangen wij giften.

Elektrische bakfiets met trailer

Zo ontvingen wij van het verjaardagsfonds van de Protestantse gemeente Houten in

2015 een mooie gift, waar wij ten behoeve van het Doorgeefluik een prachtige,
elektrisch ondersteunde, bakfiets met aanhanger voor konden kopen. Ongetwijfeld
heeft u deze al eens, al of niet bepakt, met allerhande spullen door Houten zien
rijden. (zie foto)


Castellum Singers steunt het WERELDHUIS

In 2016, ter gelegenheid van hun 2e lustrum, hielden de Castellum Singers (een
zeer enthousiast 50+ koor) op 30 oktober 2016 een benefiet avond waarvan de
opbrengst bestemd zou zijn voor Het WERELDHUIS. Tijdens die zeer geslaagde
feest en zangavond mocht Het WERELDHUIS een symbolische cheque in ontvangst
nemen.
Op 9 februari 2017 kregen we tijdens de koor repetitie de echte cheque van € 340,--
overhandigd. Uiteraard hebben wij het koor naast een dankwoord ook vermeld dat
wij dit bedrag zullen besteden aan werkboeken Nederlands als tweede taal. Dit is
inmiddels gebeurt. De taalcursisten maken er al dankbaar gebruik van. De boeken
blijven eigendom van Het WERELDHUIS vandaar dat er alleen met potlood in
gewerkt mag worden. Zo kunnen meerdere cursisten gebruik maken van deze
speciale en goede Nederlandse taalboeken voor buitenlanders. (foto’s)

Albert Heijn

In januari 2017 mochten wij van de drie Houtense Albert Heijn winkels de statiegeld
opbrengst in ontvangst nemen over die afgelopen maand, een gift van ca € 750,--
Hierdoor was het mogelijk om aan diverse onderdelen van Het WERELDHUIS
ondersteuning te bieden bij de aanschaf van materialen.

Onze Lieve Vrouwe Broederschap

In juni 2017 verraste ons de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten
met een gift van € 250,-- en de bijbehorende oorkonde. (zie foto) Het geld is bestemd
voor het ondersteunen van de taallessen die al vele maanden in het WERELDHUIS worden gegeven. Dit zowel aan oud- als nieuwkomers. Oud-komers zijn zij die al lang in Houten woonachtig zijn maar nooit de geboden taallessen, om verschillende
redenen, hebben kunnen afmaken. Zij melden zich nu spontaan om die achterstand alsnog in te halen, veelal gestimuleerd door hun kinderen die hen anders voorbij streven. Daarnaast hebben we de nieuwkomers die of nog geen inburgering kunnen
doen vanwege plaatsgebrek of die de inburgering achter de rug hebben maar gewoon beter Nederlands willen kunnen gaan spreken. Zo zijn we dus op twee
fronten aanvullend bezig op het normaal geboden gemeentelijk aanbod. Voor het
geld zijn 5 abonnementen op de START-krant genomen, incl. de bijbehorende
opgaven in taal_ en rekenvaardigheid.

Oranje Fonds

Zowel in 2015/16 als in 2017 mocht het WERELDHUIS van het Oranjefonds een
subsidie ontvangen. De eerste was voor de materialen en beplanting benodigd om
de rolstoelvriendelijke moes- en bloementuin aan te leggen.
De tweede ontvingen wij voor het organiseren van een cursus waarbij de docenten
NT2 didactische_ en pedagogische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.
Tevens kunnen er diverse taal ondersteunende zaken als Taalkwartetten,
Taalspellen zoals scrabble en bordscript, woorden_en taalboeken en een kleine CD
speler worden aangeschaft. De laatste om taal cd’s te kunnen afspelen, waarbij de
cursist de voorgezegde woorden naspreekt. Eén en ander misschien nog aangevuld
met wat eenvoudige leesboekjes.
Het zal duidelijk zijn dat wij alle sponsorren hartelijk dank zeggen voor hun
ondersteuning.


 Welkom in onze rolstoelvriendelijk moestuin gelegen achter Het WERELDHUIS, voorjaar maart 2017.