Het WERELDHUIS, plek van Ontmoeting

Houtenontmoet.nl

Welkom op de website van Het WERELDHUIS

Wie zijn wij?

Het WERELDHUIS is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten. Het WERELDHUIS wil een plek van Ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten. De belangrijkste opdracht die we ons zelf hebben meegegeven is het werken aan het voorkomen van eenzaamheid of het gevoel daarvan. In een  wereld die redelijk individualistisch is ingesteld ligt, ondanks of juist dankzij alle moderne vormen van communicatie, het gevaar op de loer,  voor jong en oud, om te vereenzamen. Immers de zogenaamde sociale media zorgen er wel voor dat bijna iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de ander, maar een wezenlijke belangstelling voor die ander ontbreekt vaak. Het WERELDHUIS wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact.

Stichting Houten Ontmoet

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, ‘Plek van Ontmoeting’ heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, met elkaar ontmoetingen plaats vinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.

Taallessen

Taallessen aan oud- en nieuwkomers. Oud-komers zijn zij die al lang in Houten woonachtig zijn maar nooit de geboden taallessen, om verschillende redenen, hebben kunnen afmaken. Zij kunnen zich spontaan melden op de donderdagochtend vanaf 09:00 uur donderdagmiddag vanaf 13:30 uur de lessen duren gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Alle nieuwkomers wel of niet een inburgeringscursus gedaan zijn van harte welkom op onze taallessen we gaan dan met elkaar zorgen dat het Nederlands spreken en/of lezen nog sterk gaat verbeteren.

Ook zijn er boeken te leen. Wat is het niet leuk als moeder aan je kind in het Nederlands voor te lezen en zo de leesvaardigheid van jezelf te verbeteren. In onze boekenkasten (bookspot) staan naast deze kinderboekjes ook heel veel boeken voor volwassenen, zo maar gratis mee te nemen.

Komende kerstactiviteiten 2019:


Voor meer informatie lees de nieuwsbrief van oktober 2019


Open dag van Het WERELDHUIS op zaterdag 11 mei 2019



Open dag Wereldhuis

Onder het genot van een stukje taart en iets te drinken, maakten buren, bekenden en
geïnteresseerden afgelopen zaterdag, 11 mei 2019, kennis met het Wereldhuis en elkaar. We telden
zo’n 80 gasten.
Joop van Herwijnen, één van de kerngroepleden hield een toespraak. ,,Veertig vrijwilligers zetten
zich in voor allerlei activiteiten van koffieochtenden tot taallessen, voor het verzorgen van maaltijden
tot creatieve momenten. Het Doorgeefluik is dé plek waar spullen die mensen wegdoen doorgegeven
worden. Via huisartspraktijken, het sociaal loket en andere instellingen worden mensen die eenzaam
zijn op het Wereldhuis gewezen. We hebben niet altijd gebak, zoals vandaag, maar wel altijd koek en
iets te drinken, want ons doel is dat mensen hier komen om contacten te leggen.”
De bedoeling was een fruitboom te planten, maar door te droge grond werd dat afgeraden. Wel
plantte de leiding een Hibiscus en Zonnebloemplantjes. ,,Wie stekjes heeft voor onze moes- en
bloesemtuin mag ze komen brengen. Voor wie wil weten wat wij bieden, kom binnen en neem onze
folders mee.

In de maanden november en december zal naast het vervangen van een aantal haagplanten ook de fruitboom worden geplant.


Het WERELDHUIS gaat open
binnenkort
Dat was het toch allang?
Dat daar aan de L:obbedijk?
Jazeker, u hebt helemaal gelijk
Maar weet u, begin van dit jaar
-2019-
Is het in zijn geheel verhuisd,
De Bengels van de Bongerd maakten ruimbaan
Dus komt er nu een zogenaamde ‘open dag’
Al in de 19 e week
Het kon nog net op zaterdag,
De slotdag van de week.
Dan staan de deuren van het WERELDHUIS
U weet wel, dat huis van Vrede
Nog opener dan anders
Voor iedereen:
Alleen
of uit een ver of heel ver land
Maar weet wel: U zult er altijd WELKOM zijn:
Open is OPEN
(M. van Koukerk)

Sponsoring

Het WERELDHUIS is blij met elke individuele sponsoring en zegt al deze gevers
hartelijk dank. Als ANBI instelling zijn alle giften aftrekbaar voor uw inkomsten
belasting wat, naast het fijne van kunnen geven een prettige bijkomstigheid is.
Maar ook vanuit het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties,
ontvangen wij giften.

Xenos Houten

In het jaar 2019 worden we wederom gesteund door Xenos met alle mogelijke artikelen die wij weer gratis kunnen doorgeven aan onze gasten. In de ontmoetingsruimte is een kast ingericht, a lá de Bookspot, waar we in staat zijn telkens een leuk assortiment aan verbruiksgoederen te kunnen presenteren. Vanzelfsprekend zijn we daar weer zeer dankbaar voor en verwachten dat we ook in 2020 telkens weer bedacht worden.

Albert Heijn

Naast de statiegeld donatie van de gezamenlijke AH’s in Houten, ontvangen wij wekelijks fruitdonatie bij Albert Heijn Castellum, speciaal voor de gasten van de donderdag lunch.



Stigho

Het Installatie bedrijf Stigho heeft bij de verhuizing van Het WERELDHUIS naar  de Dijkhoeve 1 de noodzakelijke schakelkast en de daarvoor benodigde capaciteitsberekening deels gesponsord. Hierdoor is de veiligheid op dit gebied geborgd.


Onze Lieve Vrouwe Broederschap

In juni 2017 verraste ons de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten met een gift van € 250,- en de bijbehorende oorkonde. (zie foto). Het geld is bestemd voor het ondersteunen van de taallessen die al vele jaren in Het WERELDHUIS worden gegeven.

Oranje Fonds

Door onze verhuizing hebben wij een groot deel van de door het Oranje Fonds gesponsorde bollen en bomen  uitgegraven en al weer herplant. We hebben ruim drie jaar plezier gehad van de bloemen weelde en hopen dat we het in de opnieuw aan te leggen  rolstoelvriendelijk moestuin weer  net zo kunnen realiseren. Het is even wachten op het goede moment voor inzaaien en planten
Wij zijn alle sponsoren dank verschuldigd.


Maandag 4 februari 2019

Was de grande opening van het nieuwe Wereldhuis aan de Dijkhoeve 1.

Er was koffie met gebak.

Joop van Herwijnen knipte symbolische een lint door voor de opening.





Buren Ontmoeten Culturen Houten, zaterdag 26 januari 2019


 

BENEFIETMIDDAG


Op initiatief van onze Marokkaanse NT2 deelneemsters werd op 24 november jl. een benefietmiddag gehouden in Het WERELDHUIS. De opbrengst van deze middag was bestemd voor het bestrijden van de onkosten rondom de verhuizing van Het WERELDHUIS. Als deelneemsters aan de wekelijkse taaltraining weten zij als geen ander wat er allemaal komt kijken bij een verhuizing. Het onderwerp verhuizen wordt verwerkt in gesprekken en dictees, daarbij zien zij het huidige gebouw letterlijk elke week veranderen. De deelneemsters hebben een aantal van hun Afghaanse, Irakese en Syrische vriendinnen gevraagd te helpen met het organiseren en aanleveren van allerlei smakelijke hapjes. Ook het Doorgeefluik, bloemverwerking en de handwerkgroep deden mee en leverden allerlei producten aan voor de verkoop. De middag werd behoorlijk goed bezocht en veel zaken verwisselden van eigenaar. Ook wethouder Jana Smith kwam langs en genoot van de gezelligheid en contacten. Zij kreeg bij vertrek een bokaal vol heerlijkheden mee. Daar kon ze thuis van genieten.Alles bij elkaar was de benefietmiddag één groot succes met een mooie opbrengst van bijna €800,- Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: HARTELIJK DANK!

Houten Fiets stad

Elke inwoner een eigen fiets dus ook de nieuwkomers!

Fietsen die u over hebt in het gezin zijn welkom in Het WERELDHUIS. Op de maandagochtend en dinsdagochtend kunt u altijd langs komen om ze te brengen dan zijn de fietsenmakers aanwezig. Lukt u dat niet, even een mailtje via de contactpagina.

Fiets reparaties

Onze fietsenmakers hebben veel aangeboden fietsen op te knappen omdat er veel vraag naar fietsen is. Aan het opknappen moeten we dus voorrang geven. Wij vragen daar uw begrip voor.




Bandenplakles / Nederlandsetaal

Om tegemoet te komen aan de vraag bij de fietsenmakers om de band maar weer eens te plakken, gaan we tegemoet komen. In het voorjaar zullen we een combinatie maken van Nederlandse taal (fiets begrippen) en bandenplakken. De nieuwkomers zullen daar bericht van ontvangen en natuurlijk komt de juiste datum op onze site en in de agenda’s van de lokale kranten.

Doorgeefluik

Ook zit in Het WERELDHUIS het zogenaamde DoorGeefLuik.
Daar verzamelt een grote groep vrijwilligers (het DGLteam) meubels, bedden, beddengoed, huisraad, kleding, linnengoed, computers, lampen, fietsen, etc.
om gratis door te geven aan iedereen op of onder het minimum. We zijn het DGL begonnen om vooral de Nieuwkomers (z.g Statushouders die in Houten een huis kregen)
te helpen zich in te richten, maar intussen weten ook veel andere mensen in financiële nood ons te vinden. N.B. Alles is gratis.
Alleen voor (opgeknapte) fietsen, computers en het transport vragen we een (kleine) bijdrage.

Inzameling: Heeft u meubels, huisraad, fietsen, laptops, etc. over waarvan u denkt: daar kan ik de nieuwkomers of andere mensen met krappe beurs misschien wel blij mee maken?
Meldt het even bij de coördinatrice van het DGL, Aleid Groothoff: per mail: aleid.groothoff@hetnet.nl of telefoon: (030)-6372621.
Van meubels graag foto’s meesturen want we moeten selectief zijn ivm beperkte opslag.


P.S. Kleding: In verband met onze beperkte ruimte vragen we u alleen kleding te brengen die op dat moment gedragen kan worden: dus in de lente:
zomergoed, in de herfst: warmere kleding.                                               

Alternatieven voor uw kleding en kapotte/versleten kleding:

- Kringloop/Kledingbank ECO-Kring, Peppelkade 9a
- Kringloop NOPPES, (naast AfvalScheidingStation)
- De kledingbak bij uw super
- Huis-aan-Huis acties.